Ett nätverk och en förening för berättande pedagoger

Det bildades en förening i höstas i Göteborg. Den heter Berättande pedagoger och  uppstod  ur ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Universitet, lärare som använder muntligt berättande och ett berättarcenter i Bangalore, Indien som Västra Götalands-regionen initierat.
Eftersom VG-regionen inte samarbetar ekonomiskt med enskilda personer och informella nätverk, var det nödvändigt att bilda en formell förening.

Föreningen och är till för alla pedagoger som vill lära sig mer om eller dela med sig av kunskaper kring berättande i undervisning. Än så länge så har föreningen mest administrerat utbytet med det indiska berättarcentret Kathalaya i Bangalore. Indiska berättare och lärarutbildare har varit på besök i regionen och på Göteborgs universitet. Föreningen arrangerade en konferens i Göteborg i höstas som kallades Storywood och bestod av workshops och föreläsningar om berättande och undervisning. I konferensen deltog  närmare 200 lärare. 

Under nästa år så planeras mer seminarier, studieresor, workshops och Storywood igen. På sikt hoppas vi att föreningen kan ha betydelse för att det muntliga berättandet får en mer framträdande roll inom lärarutbildningen i Göteborg. Så här står det i föreninges stadgar:

Föreningen är en ideell förening som har till ändamål att verka för att sprida och utveckla och idéer om hur det muntliga berättandet kan förbättra och effektivisera undervisning i pedagogiska sammanhang.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom främja internationellt utbyte, knyta en till forskning, ordna träffpunkter, föreläsningar, utbildningar för pedagoger och andra som är intresserade av hur man kan göra undervisning bättre med hjälp av muntligt berättande.

Föreningen har ett ansvar att dokumentera och förvalta metoder och idéer som förverkligats i förenings namn.

Alla som arbetar med pedagogik  eller forskar inom detta område kan bli medlemmar för 60 kr/år. Vill du bli medlem? Kontakta ola@berattarnavet.se eller gör det genom föreningens hemsida  www.storywood.se.

Dessutom finns ett nätverk för berättande pedagoger som heter Kvaser- Nätverket för berättande pedagoger. Det bildades redan i anslutning till berättarfestivalen i Ljungby i somras efter ett initiativ från några lärare och berättare som börjat träffats under våren 2010 i Kungälv. Nätverket startades efter en diskussion om att det var bra att inte bilda en förening. Nätverket sågs som en effektivare och mer lättjobbad organisationsform. Nätverket ska vara en mer informell träffpunkt för pedagoger och berättare såväl lokalt, nationellt som nordiskt. Det här bloggen utgör en av de viktigaste mötesplatserna för nätverket. Skall bloggen levande är det viktigt att flera skriver inlägg och kommenterar på denna blogg. Skicka inlägg till: mikaelberattar@comhem.se

 Delvis är föreningen och nätverket bestående av samma personer men nätverket är mer knutet till berättarrörelsen som vi ser det. Det är till för alla intresserade.

Föreningen och nätverket har goda möjligheter att kunna samarbeta.  Kommentera gärna detta inlägg.

Mvh

Ola Henricsson och Mikael Thomasson

Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Pedagogik på Sagomuseets blogg!

Vill du läsa mer om berättande i undervisningen? Klicka då på länken nedan:

http://sagomuseet.wordpress.com/category/pedagogik/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Att undervisa med muntliga berättelser

 

Att undervisa med berättelser är egentligen hur lätt som helst, det är bara att berätta en historia man tycker om.

En god historia innehåller nämligen alltid kunskap och väcker alltid funderingar, frågor m m. Om man däremot vill förmedla kunskap i linje med skolans styrdokument så krävs det att man går lite mer metodiskt tillväga

Min erfarenhet är att man i grundskolan är duktiga på att arbeta enligt läroplaner och kursplaner.

Man arbetar på en mängd olika sätt i grupp och individuellt. När ett ämne skall introduceras gör man ofta det med föreläsningsliknande faktagenomgångar. Detta görs från lågstadiet och uppåt.

Det kan handla om t ex människokroppen, närområdets växter eller vattnets betydelse för allt liv.

Ibland tror jag man skulle vinna mycket på att ta den fakta man samlat på sig som lärare och lägga in den i en berättelse.

Med berättelse menar jag en historia med huvudperson, problem och lösningar på problemen. Gör man sådana berättelser så är jag övertygad om att eleverna minns bättre och framförallt så väcks det fler frågor och funderingar hos dem . En berättelse med en huvudperson och med problem väcker nämligen känslor , intresse och engagemang och det som känns det minns man. Dessutom är det så att vårt minne fungerar bäst ihop med bilder och berättelser väcker bilder.

Men – säger kanske du – är det inte svårt att hitta historier som är lämpliga att använda och hur skall man kunna lägga in fakta i en berättelse?

Mitt svar är att det är mycket enklare än vad man tror men att det är med detta som med mycket annat; träning ger färdighet.

Som jag ser det finns det tre sätt att göra på:

1. Leta upp en berättelse som redan finns och som stämmer överens med det ämne ni vill fördjupa er i. Om människokroppen är temat så kan man t ex berätta den fornnordiska myten om hur jorden och himlen skapades av  jätten Ymers kropp. Dra dig inte för att krydda historien med lite extra fakta, var bara noga med att berättelsen fortfarande skall hålla som intresseväckande historia.

Biografier passar bra att berätta. Varför inte berätta om Darwins liv om evolutionen är temat

2. Berätta ett minne ur ditt eget liv. Om vatten är temat så varför inte berätta om när vattenpumpen gick sönder där hemma och vilka konsekvenser det fick.

3. Konstruera en egen berättelser. Om närområdets djur är temat så varför inte hitta på en berättelse om myran Kurt. Om man skall skapa en egen berättelse kan det vara bra att kunna lite grundläggande dramaturgi. Till exempel kan  man börja med att bestämma en huvudperson och vad han skall ha för mål och vem eller vad som försöker hindra honom från att  uppnå målet. 

Peter Gärdefors har nyligen kommit ut med en bok som bland annat argumenterar för berättelser som grund för lärande. Läs mer om det här:

http://www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.427774-att-skapa-monster-och-lust-att-lara

Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer

Det första nationella Kvasermötet

Kvaser hade alltså ett ”upptaktsmöte” måndagen den 14:e juni på Ljungby berättarfestival. Ett femtontal berättande pedagoger hade mött upp och det allra roligaste var att vi kom från så olika verksamheter. Här diskuterade vi nu: Vad vill vi ha ett nätverk för berättande pedagoger till.

Vi kom fram till både några långsiktiga mål och andra lite mer ”direkta”.
En av frågorna var om Kvaser skulle vara ett nätverk eller en förening. Fördelar finns med båda alternativen, en förening kräver mer administration men ger bl.a. större ekonomiska möjligheter. Vi beslöt att tills vidare ha det som ett nätverk tills vi ser hur stort intresset är och hur mycket aktivitet det blir.

En sak som vi var överens om var, att för att Kvaser ska fylla den funktion som är tänkt, så är det viktigt att så många som möjligt är aktiva här på bloggen och på Facebooksidan och delar med sig av egna tips, tankar och frågor och informerar om de aktiviteter som kan vara intressanta för medlemmarna.

 De mer långsiktiga målen vi pratade om var : att få in berättande pedagogik i lärarutbildningen, hjälpa till med forskning och att arbeta fram mätinstrument för att få indikationer på vad vårt arbete ger för resultat.
De mer direkta målen – och som de flesta ville att nätverket skulle bidra med/till – var att lägga upp en bank av BERÄTTELSER , METODER och IDÈER (även ekonomiska tips) som man provat,  att använda den här sidan för att kunna ställa frågor och be om tips och som sagt,  tala om när det finns några intressanta aktiviteter.
En sak som vi i Göteborgsområdet redan börjat med är att ha lokala inspirationsträffar där vi ”face to face” diskuterar, berättar och provar idéer. Det är något vi hoppas sprider sig  för det har varit väldigt givande och roligt.

Till slut var vi överens om ett lång-kort mål, att det ordnas kurser specifikt för berättande pedagoger, både i startgroparna och för dem som jobbat ett tag.
Det var en sammanfattning av det som kom fram på mötet, har jag glömt något, litar jag på att ni fyller på med det. Och som sagt, ju fler som bidrar, desto mer givande blir vårt nätverk. Vi hörs.  

Hälsningar

Anna Karin Ärnström

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar